banner-15

Our amazing team is always hard at work

İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu

2021-27 yılları için genel İçişleri bütçesi 29 milyar Euro tutarındadır. Bu kaynakların en büyük kısmı üç İçişleri Fonundan oluşmakta olup, geri kalanı (10,7 milyar Avro) İçişleri Kurumlarının finansmanına ayrılmıştır.

6,4 milyar Avro tutarındaki toplam bütçeyle Sınır Yönetimi ve Vize Aracı, AB’nin güçlü dış sınırlarının güvence altına alınmasına katkıda bulunuyor ve bu da AB’nin iç sınır kontrolleri olmaksızın bir Schengen bölgesini korumasına olanak tanıyacak.

Üye Devletler tahsisin en büyük payını çok yıllı ulusal programlar aracılığıyla uygulayacaklardır. Buna ek olarak Komisyon, belirli AB katma değeri olan Birlik eylemlerini de uygulayacaktır.

Öncelikler

Doğrudan Komisyon tarafından uygulanan Birlik eylemleri, AB düzeyinde özellikle yüksek etkiye sahip alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bunlar, İçişleri bütçesinin uygulanmasına yönelik genel stratejinin bir parçası olarak Tematik Tesis’te tasarlanacak ve Üye Devletlerin üç İçişleri Fonu ve diğer AB Programlarına ilişkin programlamasıyla gerekli bağlantıları koruyacaktır. Finansman için açık ve iyi tanımlanmış ihtiyaç ve öncelikleri takip edeceklerdir.

BMVI özellikle aşağıdakilere katkıda bulunacaktır:

  • Ortak vize politikasının uygulanması da dahil olmak üzere AB’nin sınırlar ve güvenlik kontrolleri konusundaki kapasitesinin güçlendirilmesi.
  • AB’nin vize politikasının gelişmeye ve modernleşmeye devam etmesinin sağlanması, aynı zamanda güvenliğin güçlendirilmesi ve düzensiz göç risklerinin azaltılması;
  • Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik’in yeni görev alanının uygulanması;

Birlik hukuku veya herhangi bir uluslararası kuruluş kapsamında oluşturulan herhangi bir tüzel kişiliğin yanı sıra.

Tematik Tesis, hibeler veya kamu sözleşmeleri aracılığıyla doğrudan finanse edilen eylemlerin zamanında tanıtımını sağlayacaktır. Komisyon, sivil toplum ve diğer sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere kamu ve özel ortaklarla doğrudan işbirliği yapacak. Bazen belirli konularda görüş ve tavsiye sağlamak için uzmanların desteğine başvurulabilir.

Leave A Comment

Receive the latest news in your email
Table of content
Related articles