• Bilişim Nedir?

Biçimsel olarak bilişim, bilgi üreten, işleyen, depolayan, doğal ve yapay sistemleri ileten, yapısının ve davranışının incelenmesidir.

Bilişim ayrıca şunları içerir:

  • Bilgi sistemlerinin bilişsel, sosyal, yasal ve ekonomik etkisinin incelenmesi,
  • Bilişsel yeteneklerimizi geliştiren yapay bilgi sistemlerini uygulamak için gerekli teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi
  • Bilim, mühendislik, sanat, beşeri bilimler, eğitim ve iş dünyasında gelişmiş bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması.

Bu kadar çok bilgi dijital olarak saklanabildiğinden, onu bilgisayarla işleyebiliriz. Çok fazla bilgi olduğu için, bilgi işlem genellikle bilgiyi insanlığa faydalı hale getirmenin tek yoludur.

Büyük miktarda bilgiyi ucuza kullanma yeteneği, yaşama şeklimizi değiştirdi. Bilgi işlem gücündeki gelişmeler, World Wide Web (www), arama motorları ve Wikipedia gibi büyük ölçekli işbirliği girişimleri, bilginin yaratılma ve paylaşılma biçiminde devrim yarattı. E-posta, anlık mesajlaşma ve bloglardan, eBay, Facebook ve YouTube’a kadar yeni sosyal etkileşim biçimlerimiz ile Limewire ve podcast’lerden Guitar Hero ve Second Life’a kadar işbirliğine dayalı sanat ve eğlenceye sahibiz.
Bilgi teknolojisi (BT), bilgiyi yönetirken, bilgiyi yaratırken ve kararlar alırken bize yardımcı olan veya bizi engelleyen, günlük yaşamımızın her yerde bulunan, vazgeçilmez bir bileşeni haline geldi.

Beşeri bilimler içinde dijital içerik, tarihi ve edebiyatı görselleştirme, sunma, anlama ve deneyimleme şeklimizi değiştiriyor. Güzel sanatlar içinde sanatçılar, sanal dünyalar inşa etmek, animasyonlar üretmek ve müzik yapmak için yüksek teknolojili araçlar kullanıyor. Sosyal, biyolojik ve fiziksel bilimler dahilinde, model analizi, veri madenciliği, büyük veri setlerinin görselleştirilmesi ve biyolojik ve fiziksel süreçlerin büyük ölçekli simülasyonu yeni keşifler ve içgörüler sağlıyor.

Tüm disiplinlerdeki sorunları çözmek için bu ilerlemelerden yararlanmak için, sorunların ve alana özgü verilerin nasıl temsil edileceği, süreçlerin nasıl yapılandırılacağı, iş akışının nasıl yönetileceği, karmaşıklığın nasıl yönetileceği ve sonuçların nasıl yorumlanacağı hakkında bilgi gerekir. Toplumun bilgili bir üyesi olarak tam olarak katılmak için, bu hızlanan değişikliklerin tarihsel, etik ve sosyal sonuçlarını takdir etmeliyiz.

Bilişim, tüm bu sorunları ele alır ve bunları ele almak için araçlar sağlar.